Posted on

Shootout: Thu vocal – Shure SM7B, Rode K2, AKG 414 XLS + Shure SM58

microphone thu vocal tốt

Đôi khi, bạn phải nghe bằng tai, so sánh tại chỗ thì mới thấm câu nói: Microphone thu vocal tốt không hẳn phải là mic condenser và mic đắt tiền!

Video này thú vị ở chỗ, nó cho ta nghe âm thanh thu vocal của từng microphone khi ở dạng thô, dạng đã qua xử lý, khi solo và trong bối cảnh bản mix. Một lần nữa, chúng ta lại có thêm trải nghiệm rất thú vị về hiệu năng của các classic dynamic vocal microphone!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *